Vastuut

Hallituksen vastuualueet vuonna 2023

 

Puheenjohtaja                     Tarja Juotasniemi-Rutanen

Varapuheenjohtaja              Kati Meskanen

Rahastonhoitaja                  Anna Hasu

Sihteeri                               Niina Piepponen

 

·         Johtaminen ja Henkilöstö – Tarja Juotasniemi-Rutanen, Erja, tallin esimies

o    Henkilöstöasiat (kuten työsopimukset, oppisopimukset, harjoittelijoiden sopimukset, yhdyskuntapalveluhenkilöiden sopimukset)

o    Toiminnan suunnittelu ja seuranta (strategia, toimenpideohjelma, toiminnan analysointi, toiminnan parantaminen) sekä talouden suunnittelu ja seuranta (Anna)

o    Sidosryhmäsuhteet (mm. viranomaiset, kaupunki, ELY-keskus)

o    Seuran toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä

o    Henkilöstöpalaverit (+ tallin esimies)

o    Tukihakemukset

·         Talouden hoito – Anna Hasu / Tarja (Tilitsto)

o    Ostolaskujen käsittely (Anna & Tarja)

o    Kuluseuranta

o    Kassavirta

o    Talousarvio ja talouden kehittymisen seuranta

o    Tilinpäätös ja veroilmoitus (tilitsto)

o    Tallimaksut (Venla Helenius)

o    Tuntimaksut (Tarja)

o    Saapuvien maksujen käsittely (Tarja)

·         Talli – Emmi Reinikainen, Anu Siuvatti (Kati Meskanen)

o    Tallin esimies: Emmi Reinikainen

o    Tallin käytännön työt ja niiden organisointi (tallityöntekijät, Emmi)

o    Kiinteistönhuolto

o    Vastuut ja tehtävät

o    Ohjeistus (tallityöt)

o    Tuntiavustajat – palaverit, ohjeistus, koulutus (Niina, Veera, opettajat)

o    Hoitajat (Emilia, Elli, Niina)

o    Tallin illat, läsnäolo (Elli, Veera)

o    Maneesin varaukset (Emmi)

·         Viestintä – Niina Piepponen, Veera, (opettajat, kilpailun johtajat)

o    Sisäinen viestintä talliin liittyvistä asioista (Emmi, Niina P)

o    Ulkoinen viestintä, mm. nettisivut sekä sidosryhmille suunnattu viestintä (myös Emmi)

o    Tapahtumakoordinaatio (Kati Meskanen)

o    Viestintätyökalujen kehittäminen

o    Sisäisen viestinnän kehittäminen

·         Asiakkaat – Tarja J-R, Niina

o    Asiakaspalautteet

o    Seuran jäsenten yhteistoiminta

o    Ratsastuskoulun oppilaat, mm. asiakastyytyväisyyskysely

o    Ratsastajien varusteet (Tarja J-R, Elli, Emilia)

o    Yksityishevosten omistajat, mm. yksäripalaverit (Emmi ja Tarja)

o    Satunnaiset asiakkaat, kuten TYKY-ryhmät tms. (Iida/Tarja)

o    Jäsenrekisteri, tietosuojavastaava (Niina Piepponen)

o    Tallipaikkatiedustelut ja karsinavaraukset ja uusien asiakkaiden opastus tallin käytäntöihin. (Venla H)

·         Toimittajasuhteet – Tarja

o    Tilaukset (ensimmäiset, rutiinitilaukset työntekijöiden toimesta).

o    Sopimukset.

·         Opetustyö – Elli, Iida ja muut opettajat, Tarja

o    Opettajapalaverit

o    Tuntisuunnittelu

o    Kurssien suunnittelu

o    Tuntien seuranta

o    Tuntien laskutus, Hopoti (Tarja, opettajat)

o    Tuntien markkinoinnin suunnittelu (Niina)

o    Resurssien riittävyyden varmistaminen

o    Muut tunteihin liittyvät asiat

o    Hevoskerhot (Niina, Emilia)

·         Kilpailutoiminta ja erityistapahtumat –Anu Siuvatti, Elli Stranius, Kati Meskanen ja opettajat

o    Kisat

o    Tapahtumat, talkoot

o    Kanttiini ja muu ruokahuolto (Kati, Elli)

o    Toimihenkilöt ja lähtölistat (Venla ja Niina)

o    Tuomarit ja kilpailukutsut (Venla ja Erja)

o    Kilpailutoimikunta (Anu Siuvatti)

·         Seuran hevosten hyvinvointi – Iida, opettajat, hevostoimikunta

o    Hevosten huolto ja kunto (Iida, Emmi ja Venla)

o    Hevosten varusteet (Emmi, Venla ja Veera)

o    Liikutus tuntien ulkopuolella (Emmi, Veera ja Iida)

o    Läpiratsastus ja siitä raportointi (Emmi/Iida)

o    Kengitykset (Venla)

o    Koko tallin madotusten/ näytteenottojen hoitaminen hoitosuunnitelman mukaan, tallin hevosten rokotusten seuranta (Venla H, työntekijät)

·         Kiinteistöjen huolto - Anu Siuvatti, Emmi, Kati Meskanen

o    Sisätilat (mm. siisteys, korjaukset, turvallisuus) Elli

o    Kaluston kunnossapito

o    Rakennukset ja niiden huolto

o    Väylät ja niiden kunnossapito

o    Lantala

o    Kentät, maneesi, tarhat

o    Tallin avaimet; kirjanpito, luovutus, maksun hoitaminen ja takaisinperintä (Venla H)

o    Esteet ja kouluaidat (Veera ja Emilia)

·         Turvallisuus – Erja Liukka

o    Turvallisuus yleisellä tasolla

o    Turvallisuusasiakirja ja sen ylläpito

o    Läheltä piti –tilanteet, niiden seuranta ja analysointi (hallitus)

o    Lääkekaapit ja ensiapulaukut, sammuttimet (Kati)

o    Kisojen turvallisuussuunnitelmat

·         Nuorisojaosto – Veera ja Emilia

o    Toiminnan kehittäminen

o    Vuoropuhelu hallituksen ja nuorison kanssa