Vastuut

Hallituksen vastuualueet vuonna 2021

 

Puheenjohtaja             Tarja Juotasniemi-Rutanen

Varapuheenjohtaja      Anna Jäppinen

Rahastonhoitaja          Katri Savinainen

Sihteeri                        Anna Hasu

 • Johtaminen ja Henkilöstö – Tarja Juotasniemi-Rutanen
  • Henkilöstöasiat (kuten työsopimukset, oppisopimukset, harjoittelijoiden sopimukset, yhdyskuntapalveluhenkilöiden sopimukset)
  • Toiminnan suunnittelu ja seuranta (strategia, toimenpideohjelma, toiminnan analysointi, toiminnan parantaminen) sekä talouden suunnittelu ja seuranta
  • Sidosryhmäsuhteet (mm. viranomaiset, kaupunki, ELY-keskus)
  • Seuran toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä
  • Henkilöstöpalaverit (+ tallin esimies)
  • Tukihakemukset
 • Talouden hoito – Katri Savinainen / Tarja Juotasniemi-Rutanen (Tilitsto)
  • Ostolaskujen käsittely (Katri)
  • Kuluseuranta
  • Kassavirta (Katri)
  • Talousarvio ja talouden kehittymisen seuranta (Tarja ja Anna H)
  • Tilinpäätös ja veroilmoitus (tilitsto)
  • Tallimaksut (Venla Helenius)
  • Tuntimaksut (Tarja & Anna J)
  • Saapuvien maksujen käsittely (Tarja)
 • Talli – Erja Liukka, Anu Siuvatti (Kati Meskanen)
  • Tallin vt. esimies: Erja Liukka
  • Tallin käytännön työt ja niiden organisointi (tallityöntekijät, Erja)
  • Kiinteistönhuolto
  • Vastuut ja tehtävät
  • Ohjeistus (tallityöt)
  • Tuntiavustajat – palaverit, ohjeistus, koulutus (Anna J, Johanna, opettajat)
  • Maneesin varaukset (Emmi)
 • Viestintä – Emmi ja Johanna, Kati Meskanen (opettajat, kilpailun johtajat)
  • Sisäinen viestintä talliin liittyvistä asioista (Erja)
  • Ulkoinen viestintä, mm. nettisivut (Niina Lindblad) sekä sidosryhmille suunnattu viestintä
  • Tapahtumakoordinaatio (Kati Meskanen)
  • Viestintätyökalujen kehittäminen
  • Sisäisen viestinnän kehittäminen
 • Asiakkaat – Tarja J-R, Anu Siuvatti
  • Asiakaspalautteet
  • Ratsastuskoulun oppilaat, mm. asiakastyytyväisyyskysely
  • Ratsastajien varusteet (Tarja J-R, Anu S)
  • Yksityishevosten omistajat, mm. yksäripalaverit (Erja ja Tarja J-R)
  • Satunnaiset asiakkaat, kuten TYKY-ryhmät tms. (Anna Jäppinen)
  • Jäsenrekisteri, tietosuojavastaava (Katri Savinainen)
  • Tallipaikkatiedustelut ja karsinavaraukset ja uusien asiakkaiden opastus tallin käytäntöihin. (Venla H)
  • Hoitajat (Johanna, Venla Rutanen, Anna Jäppinen)
 • Toimittajasuhteet – Tarja Juotasniemi-Rutanen
  • Tilaukset (ensimmäiset, rutiinitilaukset työntekijöiden toimesta).
  • Sopimukset.
 • Opetustyö – Anna J, opettajat, Tarja Juotasniemi-Rutanen
  • Opettajapalaverit
  • Tuntisuunnittelu
  • Kurssien suunnittelu
  • Tuntien seuranta
  • Tuntien laskutus, Hopoti (Tarja, opettajat)
  • Tuntien markkinoinnin suunnittelu
  • Resurssien riittävyyden varmistaminen
  • Muut tunteihin liittyvät asiat
  • Hevoskerhot (Anna H)
 • Kilpailutoiminta ja erityistapahtumat –Erja Liukka, Venla Helenius, Kati Meskanen ja opettajat
  • Kisat
  • Tapahtumat, talkoot
  • Kanttiini ja muu ruokahuolto (Kati, Katri)
  • Toimihenkilöt (Emmi ja Venla)
  • Tuomarit ja muut mahdolliset asiat
  • Kilpailutoimikunta (Erja)
 • Seuran hevosten hyvinvointi – Anna J, opettajat, hevostoimikunta
  • Hevosten huolto ja kunto (Anna)
  • Hevosten varusteet (Emmi, Venla ja Kati)
  • Liikutus tuntien ulkopuolella (Anna J/ Anu J)
  • Läpiratsastus ja siitä raportointi (Anna J/Anu J)
  • Koko tallin madotusten/ näytteenottojen hoitaminen hoitosuunnitelman mukaan, tallin hevosten rokotusten seuranta (Venla H, työntekijät)
 • Kiinteistöjen huolto - Anu Siuvatti, Erja, Kati Meskanen
  • Sisätilat (mm. siisteys, korjaukset, turvallisuus)
  • Kaluston kunnossapito
  • Rakennukset ja niiden huolto
  • Väylät ja niiden kunnossapito
  • Lantala
  • Kentät, maneesi
  • Tallin avaimet; kirjanpito, luovutus, maksun hoitaminen ja takaisinperintä (Venla H)
  • Esteet ja kouluaidat (Johanna)
 • Turvallisuus – Erja Liukka
  • Turvallisuus yleisellä tasolla
  • Turvallisuusasiakirja ja sen ylläpito
  • Läheltä piti –tilanteet, niiden seuranta ja analysointi (Erja, Tarja, Anna J)
  • Lääkekaapit ja ensiapulaukut, sammuttimet (Kati)
  • Kisojen turvallisuussuunnitelmat
 • Nuorisojaosto – Johanna Ikävalko
  • Toiminnan kehittäminen
  • Vuoropuhelu hallituksen ja nuorisojaoston kanssa

Hallituksen vastuualueet 2020

 

Puheenjohtaja             Tarja Juotasniemi-Rutanen

Varapuheenjohtaja      Anu Jousinen

Rahastonhoitaja          Katri Savinainen

Sihteeri                        Anna Jäppinen

 

 • Johtaminen ja Henkilöstö – Tarja Juotasniemi-Rutanen
  • Henkilöstöasiat (kuten työsopimukset, oppisopimukset, harjoittelijoiden sopimukset, yhdyskuntapalveluhenkilöiden sopimukset)
  • Toiminnan suunnittelu ja seuranta (strategia, toimenpideohjelma, toiminnan analysointi, toiminnan parantaminen) sekä talouden suunnittelu ja seuranta
  • Sidosryhmäsuhteet (mm. viranomaiset, kaupunki, ELY-keskus)
  • Seuran toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä
  • Henkilöstöpalaverit (+ tallin esimies)
  • Tukihakemukset
 • Talouden hoito – Katri Savinainen / Tarja Juotasniemi-Rutanen (Tilitsto)
  • Ostolaskujen käsittely (Katri)
  • Kuluseuranta
  • Kassavirta (Katri)
  • Talousarvio ja talouden kehittymisen seuranta
  • Tilinpäätös ja veroilmoitus (tilitsto)
  • Tallimaksut (Venla Helenius)
  • Tuntimaksut (Tarja & Anu)
  • Saapuvien maksujen käsittely (Tarja)
 • Talli – Venla Helenius, Anu Siuvatti (Kati Meskanen)
  • Tallin esimies: Venla Helenius
  • Tallin käytännön työt ja niiden organisointi (tallityöntekijät, syöttäjät, Venla H)
  • Kiinteistönhuolto
  • Vastuut ja tehtävät
  • Ohjeistus (tallityöt)
  • Tuntiavustajat – palaverit, ohjeistus, koulutus (Krista Pekkala ja Venla Rutanen)
  • Maneesin varaukset Venla H
 • Viestintä – Anna Jäppinen, Kati Meskanen (opettajat, kilpailun johtajat)
  • Sisäinen viestintä talliin liittyvistä asioista (Venla H)
  • Ulkoinen viestintä, mm. nettisivut (Niina Lindblad) sekä sidosryhmille suunnattu viestintä.
  • Tapahtumakoordinaatio (Heli Arponen)
  • Viestintätyökalujen kehittäminen
  • Sisäisen viestinnän kehittäminen
 • Asiakkaat – Tarja J-R, Anu Siuvatti
  • Asiakaspalautteet
  • Ratsastuskoulun oppilaat, mm. asiakastyytyväisyyskysely
  • Ratsastajien varusteet (Tarja J-R, Anu S)
  • Yksityishevosten omistajat, mm. yksäripalaverit (Venla H ja Tarja J-R)
  • Satunnaiset asiakkaat, kuten TYKY-ryhmät tms. (Anu Jousinen)
  • Jäsenrekisteri, tietosuojavastaava (Katri Savinainen)
  • Tallipaikkatiedustelut ja karsinavaraukset ja uusien asiakkaiden opastus tallin käytäntöihin. (Venla H)
  • Hoitajat (Krista Pekkala, Venla Rutanen)
 • Toimittajasuhteet – Tarja Juotasniemi-Rutanen
  • Tilaukset (ensimmäiset, rutiinitilaukset työntekijöiden toimesta).
  • Sopimukset.
 • Opetustyö – Anu Jousinen, opettajat, Tarja Juotasniemi-Rutanen
  • Opettajapalaverit
  • Tuntisuunnittelu
  • Kurssien suunnittelu
  • Tuntien seuranta
  • Tuntien laskutus, Hopoti (Tarja, opettajat)
  • Tuntien markkinoinnin suunnittelu
  • Resurssien riittävyyden varmistaminen
  • Muut tunteihin liittyvät asiat
 • Kilpailutoiminta ja erityistapahtumat –Erja Liukka, Venla Helenius, Venla Rutanen ja opettajat
  • Kisat
  • Tapahtumat, talkoot
  • Kanttiini ja muu ruokahuolto (Kati, Katri)
  • Toimihenkilöt (Krista)
  • Tuomarit ja muut mahdolliset asiat
  • Kilpailutoimikunta (Erja)
 • Seuran hevosten hyvinvointi - Anu Jousinen, muut opettajat
  • Hevosten huolto ja kunto (Anu)
  • Hevosten varusteet (Krista, Venlat ja Kati)
  • Liikutus tuntien ulkopuolella (Anu)
  • Läpiratsastus ja siitä raportointi (Anu)
  • Koko tallin madotusten/ näytteenottojen hoitaminen hoitosuunnitelman mukaan, tallin hevosten rokotusten seuranta (Venla H, työntekijät)
 • Kiinteistöjen huolto - Anu Siuvatti, Venla H, Kati Meskanen
  • Sisätilat (mm. siisteys, korjaukset, turvallisuus)
  • Kaluston kunnossapito
  • Rakennukset ja niiden huolto
  • Väylät ja niiden kunnossapito
  • Lantala
  • Kentät, maneesi
  • Tallin avaimet; kirjanpito, luovutus, maksun hoitaminen ja takaisinperintä (Venla H)
  • Esteet (Venla R)
 • Turvallisuus – Erja Liukka
  • Turvallisuus yleisellä tasolla
  • Turvallisuusasiakirja ja sen ylläpito
  • Läheltä piti –tilanteet, niiden seuranta ja analysointi
  • Lääkekaapit ja ensiapulaukut, sammuttimet (Kati)
  • Kisojen turvallisuussuunnitelmat
 • Nuorisojaosto – Venla Rutanen
  • Toiminnan kehittäminen
  • Vuoropuhelu hallituksen ja nuorisojaoston kanssa