Vastuut

Hallituksen vastuualueet vuonna 2017

 

Puheenjohtaja Tarja Juotasniemi-Rutanen

Varapuheenjohtaja Anu Jousinen

Rahastonhoitaja Tiina Lamberg, avustava Maria Matilainen

Sihteeri Veera Hirvonen

 

Johtaminen ja Henkilöstö – Tarja Juotasniemi-Rutanen

o Henkilöstöasiat (kuten työsopimukset, oppisopimukset, harjoittelijoiden sopimukset, yhdyskuntapalveluhenkilöiden sopimukset)

o Toiminnan suunnittelu ja seuranta (strategia, toimenpideohjelma, toiminnan analysointi, toiminnan parantaminen) sekä talouden suunnittelu ja seuranta

o Sidosryhmäsuhteet (mm. viranomaiset, kaupunki, ELY-keskus)

o Seuran toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä

o Henkilöstöpalaverit

o Tukihakemukset

 

Talouden hoito – Tiina Lamberg, Maria Matilainen (Tarja & tilitsto)

o Ostolaskujen käsittely (Maria Matilainen)

o Kuluseuranta

o Kassavirta (Maria)

o Talousarvio ja talouden kehittymisen seuranta

o Tilinpäätös ja veroilmoitus (tilitsto)

o Tallimaksut (Venla Helenius)

o Tuntimaksut (Tarja&Anu)

o Saapuvien maksujen käsittely

 

Talli – Kati Meskanen (Erja Liukka)

o Tallin esimies: Kati Meskanen

o Tallin käytännön työt ja niiden organisointi (tallityöntekijät, syöttäjät, kiinteistönhuolto)

o Vastuut ja tehtävät

o Ohjeistus (tallityöt, hevosten hyvinvointi jne.)

o Tuntiavustajat – palaverit, ohjeistus, koulutus (Veera Hirvonen ja Salla Rämö)

 

Viestintä – Niina Lindblad (opettajat, Tarja)

o Sisäinen viestintä talliin liittyvistä asioista (Kati)

o Ulkoinen viestintä, mm. nettisivut (Niina Lindblad) sekä sidosryhmille suunnattu viestintä.

o Viestintätyökalujen kehittäminen

o Sisäisen viestinnän kehittäminen

 

Asiakkaat – Venla Helenius, Salla Rämö

o Asiakaspalautteet (laatikko)

o Ratsastuskoulun oppilaat, mm. asiakastyytyväisyyskysely

o Ratsastajien varusteet (Tarja J-R, Veera Hirvonen, Salla Rämö)

o Yksityishevosten omistajat, mm. yksäripalaverit (Venla ja Tarja J-R)

o Satunnaiset asiakkaat, kuten TYKY-ryhmät tms . (Anu Jousinen)

o Jäsenrekisteri (Katri Savinainen)

o Tallipaikkatiedustelut ja karsinavaraukset ja uusien asiakkaiden opastus tallin käytäntöihin. (Venla)

o Hoitajat (Venla yli 15v, Veera & Salla alle 15v)

 

Toimittajasuhteet – Tarja Juotasniemi-Rutanen

o Tilaukset (ensimmäiset, rutiinitilaukset työntekijöiden toimesta).

o Sopimukset.

 

Opetustyö – Anu Jousinen, opettajat, Tarja Juotasniemi-Rutanen, Veera Hirvonen

o Opettajapalaverit

o Tuntisuunnittelu

o Kurssien suunnittelu

o Tuntien seuranta

o Tuntien laskutuksen seuranta omien oppilaiden osalta (opettajat, Tarja)

o Tuntien markkinoinnin suunnittelu

o Resurssien riittävyyden varmistaminen

o Muut tunteihin liittyvät asiat

 

Kilpailutoiminta ja erityistapahtumat – Venla Helenius, Erja Liukka, Maria Matilainen ja opettajat

o Kisat

o Tapahtumat, talkoot

o Kanttiini ja muu ruokahuolto (Kati, Katri)

o Toimihenkilöt (Salla)

o Tuomarit ja muut mahdolliset asiat

o Kilpailutoimikunta (Aida Lamberg)

 

Seuran hevosten hyvinvointi - Anu Jousinen, muut opettajat

o Hevosten huolto ja kunto (Anu)

o Hevosten varusteet (Veera, Salla, Venla ja Kati)

o Liikutus tuntien ulkopuolella (Anu)

o Läpiratsastus ja siitä raportointi (Anu)

o Koko tallin madotusten/ näytteenottojen hoitaminen hoitosuunnitelman mukaan, tallin hevosten rokotusten seuranta (Venla)

 

Kiinteistöjen huolto - Kati Meskanen, Erja Liukka

o Sisätilat (mm. siisteys, korjaukset, turvallisuus)

o Kaluston kunnossapito

o Rakennukset ja niiden huolto

o Väylät ja niiden kunnossapito

o Lantala

o Kentät, maneesi

o Tallin avaimet; kirjanpito, luovutus, maksun hoitaminen ja takaisinperintä (Venla)

o Esteet (Aida Lamberg)

 

Turvallisuus – Erja Liukka

o Turvallisuus yleisellä tasolla

o Turvallisuusasiakirja ja sen ylläpito

o Läheltä piti –tilanteet, niiden seuranta ja analysointi

o Lääkekaapit ja ensiapulaukut (Kati)

o Kisojen turvallisuussuunnitelmat

 

Nuorisojaosto – Salla Rämö

o Toiminnan kehittäminen

o Vuoropuhelu hallituksen ja nuorisojaoston kanssa