Vastuut

Hallituksen vastuualueet vuonna 2022

 

Puheenjohtaja                     Tarja Juotasniemi-Rutanen

Varapuheenjohtaja              Kati Meskanen

Rahastonhoitaja                  Anna Hasu

Sihteeri                               Niina Piepponen

 

·         Johtaminen ja Henkilöstö – Tarja Juotasniemi-Rutanen, tallin esimies

o    Henkilöstöasiat (kuten työsopimukset, oppisopimukset, harjoittelijoiden sopimukset, yhdyskuntapalveluhenkilöiden sopimukset)

o    Toiminnan suunnittelu ja seuranta (strategia, toimenpideohjelma, toiminnan analysointi, toiminnan parantaminen) sekä talouden suunnittelu ja seuranta (Anna)

o    Sidosryhmäsuhteet (mm. viranomaiset, kaupunki, ELY-keskus)

o    Seuran toiminnan kehittäminen pitkällä tähtäimellä

o    Henkilöstöpalaverit (+ tallin esimies)

o    Tukihakemukset

·         Talouden hoito – Anna Hasu / Tarja Juotasniemi-Rutanen (Tilitsto)

o    Ostolaskujen käsittely (Anna)

o    Kuluseuranta

o    Kassavirta

o    Talousarvio ja talouden kehittymisen seuranta

o    Tilinpäätös ja veroilmoitus (tilitsto)

o    Tallimaksut (Venla Helenius)

o    Tuntimaksut (Tarja)

o    Saapuvien maksujen käsittely (Tarja)

·         Talli – Erja Liukka, Anu Siuvatti (Kati Meskanen)

o    Tallin esimies: Erja Liukka

o    Tallin käytännön työt ja niiden organisointi (tallityöntekijät, Erja)

o    Kiinteistönhuolto

o    Vastuut ja tehtävät

o    Ohjeistus (tallityöt)

o    Tuntiavustajat – palaverit, ohjeistus, koulutus (Tarja J-R, Saimi, opettajat)

o    Hoitajat (Saimi, Niina)

o    Maneesin varaukset (Emmi)

·         Viestintä – Niina Piepponen, Saimi (opettajat, kilpailun johtajat)

o    Sisäinen viestintä talliin liittyvistä asioista (Erja, Niina P)

o    Ulkoinen viestintä, mm. nettisivut (Niina Lindblad) sekä sidosryhmille suunnattu viestintä (myös Emmi)

o    Tapahtumakoordinaatio (Kati Meskanen)

o    Viestintätyökalujen kehittäminen

o    Sisäisen viestinnän kehittäminen

·         Asiakkaat – Tarja J-R, Anu Siuvatti

o    Asiakaspalautteet

o    Ratsastuskoulun oppilaat, mm. asiakastyytyväisyyskysely

o    Ratsastajien varusteet (Tarja J-R, Elli, Saimi)

o    Yksityishevosten omistajat, mm. yksäripalaverit (Erja ja Tarja J-R)

o    Satunnaiset asiakkaat, kuten TYKY-ryhmät tms. (Anu J/Tarja J-R)

o    Jäsenrekisteri, tietosuojavastaava (Katri Savinainen)

o    Tallipaikkatiedustelut ja karsinavaraukset ja uusien asiakkaiden opastus tallin käytäntöihin. (Venla H)

·         Toimittajasuhteet – Tarja Juotasniemi-Rutanen

o    Tilaukset (ensimmäiset, rutiinitilaukset työntekijöiden toimesta).

o    Sopimukset.

·         Opetustyö – Elli, opettajat, Tarja Juotasniemi-Rutanen

o    Opettajapalaverit

o    Tuntisuunnittelu

o    Kurssien suunnittelu

o    Tuntien seuranta

o    Tuntien laskutus, Hopoti (Tarja, opettajat)

o    Tuntien markkinoinnin suunnittelu (myös Niina)

o    Resurssien riittävyyden varmistaminen

o    Muut tunteihin liittyvät asiat

o    Hevoskerhot (Saimi, Niina)

·         Kilpailutoiminta ja erityistapahtumat –Anu Siuvatti, Elli Stranius, Kati Meskanen ja opettajat

o    Kisat

o    Tapahtumat, talkoot

o    Kanttiini ja muu ruokahuolto (Kati, Elli)

o    Toimihenkilöt (Emmi ja Niina)

o    Tuomarit ja kilpailukutsut (Erja)

o    Kilpailutoimikunta (Anu Siuvatti)

·         Seuran hevosten hyvinvointi – Emmi ja Venla ja Elli, opettajat, hevostoimikunta

o    Hevosten huolto ja kunto (Emmi, Venla, Elli)

o    Hevosten varusteet (Emmi, Venla, Elli ja Kati)

o    Liikutus tuntien ulkopuolella (Emmi/ Anu J)

o    Läpiratsastus ja siitä raportointi (Emmi/Anu J)

o    Koko tallin madotusten/ näytteenottojen hoitaminen hoitosuunnitelman mukaan, tallin hevosten rokotusten seuranta (Venla H, työntekijät)

·         Kiinteistöjen huolto - Anu Siuvatti, Erja, Kati Meskanen

o    Sisätilat (mm. siisteys, korjaukset, turvallisuus)

o    Kaluston kunnossapito

o    Rakennukset ja niiden huolto

o    Väylät ja niiden kunnossapito

o    Lantala

o    Kentät, maneesi, tarhat

o    Tallin avaimet; kirjanpito, luovutus, maksun hoitaminen ja takaisinperintä (Venla H)

o    Esteet ja kouluaidat (Anna H)

·         Turvallisuus – Erja Liukka

o    Turvallisuus yleisellä tasolla

o    Turvallisuusasiakirja ja sen ylläpito

o    Läheltä piti –tilanteet, niiden seuranta ja analysointi (Erja, Tarja, Anu S)

o    Lääkekaapit ja ensiapulaukut, sammuttimet (Kati)

o    Kisojen turvallisuussuunnitelmat

·         Nuorisojaosto – Saimi Laine

o    Toiminnan kehittäminen

o    Vuoropuhelu hallituksen ja nuorisojaoston kanssa