Imatran Ratsastajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous ti 30.5 klo 18

9.5.2023

Tervetuloa Imatran Ratsastajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

 

Aika             Tiistaina 30.5.2023 klo 18.00.

Paikka         Imatran Ratsastajat ry:n talli, Passage-tila

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7. Käsitellään toiminnanseurantaa ja kehittämistä hallituksen esityksen mukaisesti.

8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

9. Kokouksen päättäminen