Imatran Ratsastajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous to 13.6 klo 18

30.5.2024

Tervetuloa Imatran Ratsastajat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

 

Aika             Torstaina 13.6.2024 klo 18.00.

Paikka         Imatran Ratsastajat ry:n talli, Passage-tila

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7. Käsitellään toiminnanseurantaa ja kehittämistä hallituksen esityksen mukaisesti.

8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

9. Kokouksen päättäminen